Home > Nieuws > Gewijzigde bestuursbesluiten KNKV

Nieuws

Gewijzigde bestuursbesluiten KNKV

Afgelopen zomer heeft de KNKV een aantal bestuursbesluiten gewijzigd. Vooruitlopend op de totale publicatie hierbij de 4 bestuursbesluiten die gewijzigd zijn.

Documenten