Home > Nieuws > OKSV en TOG willen FUSEREN/VERGAANDE SAMENWERKING

Nieuws

OKSV en TOG willen FUSEREN/VERGAANDE SAMENWERKING

De accommodatie van OKSV is erg gedateerd. OKSV heeft de dringende behoefte de accommodatie te laten voldoen aan de wensen van deze tijd.

Gesprekken met de gemeente zijn gaande in het kader van de Voorzieningenkaart. (Dit is een ambtelijke nota waarin wensen van inwoners opgenomen zijn. Wensen van wat er nodig is om in de dorpen te wonen en te leven)

De realisatie van een noodzakelijke ontmoetingsruimte voor Neerloon, Overlangel en Keent wordt hierbij ook betrokken.

Naar aanleiding van deze gesprekken is de grote wens weer actueel om alle sportlocaties in Overlangel, Neerloon en Keent samen te voegen op één locatie!.

Zowel TOG als OKSV zien de noodzaak hiervan in en zien centralisatie als een unieke en duurzame kans om sport in onze dorpen voor de toekomst te behouden. En hiermee tevens een grote rol van betekenis te blijven spelen in de leefbaarheid van onze dorpen.

De beoogde centrale sportlocatie is de huidige TOG-locatie. Voetbal, korfbal en ontmoeting op één locatie!

Beide besturen komen al regelmatig bij elkaar om een verdere, intensievere samenwerking te bespreken. Afhankelijk van de ontwikkelingen met de gemeente zou dit tot een fusie kunnen leiden. Waarbij wordt aangetekend dat elke vereniging haar eigen identiteit behoudt en de leden hier uiteindelijk mee moeten instemmen.

Wil je als lid reageren? Graag. Dan is dit input voor de besturen om met elkaar verder te praten en de discussie met de gemeente voort te zetten.

Bestuur TOG en OKSV.