Home > Nieuws > Rabobank Clubkas Campagne 2014 weer van start!

Nieuws

Rabobank Clubkas Campagne 2014 weer van start!

De Rabobank Clubkas Campagne 2014 gaat weer van start. In 2014 stelt Rabobank Oss e.o. maar liefst € 125.000,00 beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. Leden van Rabobank Oss e.o. verdelen dit bedrag onder de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Vanaf 13 juni ontvangen verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Oss e.o.  een mailing dat de campagne weer van start gaat. Vanaf deze datum kunnen verenigingen en stichtingen zich ook inschrijven. Dit gaat via de website www.rabobank.nl/oss.

Inschrijven kan tot 1 oktober.

Leden van Rabobank Oss e.o. kunnen vanaf 27 oktober tot en met 10 november stemmen. Zij ontvangen hiervoor t.z.t. een oproep.

Door uw stem uit te brengen op een vereniging of stichting uit Overlangel, Neerloon of Keent steunt u financieel deze vereniging of stichting. Elke stem levert dus geld op.

Hoeveel een stem opbrengt is nog niet bekend. Het bedrag van € 125.000,00 wordt eenvoudigweg gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen.

Bent u nog geen lid maar wel klant bij Rabobank Oss e.o.? Regel dan snel het lidmaatschap zodat u in het najaar ook uw stem kunt uitbrengen en daarmee uw vereniging of stichting financieel kunt ondersteunen. Het lidmaatschap aanvragen kan via www.rabobank.nl/oss. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0412-673333.

In 2013 is de campagne zeer succesvol geweest voor de verenigingen en stichtingen uit Overlangel, Neerloon en Keent. In totaal hebben zij een bedrag ontvangen van € 4.254,00.

Wanneer ben je lid / kun je lid worden van Rabobank Oss e.o.?

Rabobank Oss e.o. is anders dan andere banken. Bij Rabobank Oss e.o. kun je lid worden omdat het een coöperatie is, een vereniging. Dit betekent dat er geen aandeelhouders zijn. Met een deel van de winst doet de bank  iets extra's voor de gemeenschap waarin de bank actief is.

Lidmaatschap

Leden hebben een speciale positie binnen Rabobank Oss e.o. Het gratis lidmaatschap is er speciaal voor klanten die onze bank als hun huisbank zien, hun belangrijkste bank. Rabobank Oss e.o. kan en wil zich als coöperatieve bank aan haar leden verantwoorden. Leden kunnen naast de ledenraad ook via andere wegen invloed uitoefenen. Dat kan door deelname aan maatschappelijke initiatieven, kleinschalige kennis- of netwerkontmoetingen en ledenbijeenkomsten. Daarmee houden zij Rabobank Oss e.o. scherp en op koers.

Leden bepalen deel van de winstbestemming

Rabobank Oss e.o. stimuleert brede maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen. Winst wordt binnen de Rabobank gereserveerd. Een deel van de winst wordt daarnaast uitgekeerd aan de lokale gemeenschap. De leden geven hier richting aan. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van andere financiële dienstverleners.

De coöperatie is van en voor de leden

Voorwaarden voor een lidmaatschap.

U kunt lid worden als u:

  • Rabobank Oss e.o. als uw huisbank beschouwt
  • Geen lid bent van een andere Rabobank
  • Niet in staat van faillissement of liquidatie verkeert
  • Woont of werkt in het werkgebied van de bank

 

Meer informatie over het lidmaatschap is te vinden op www.rabobank.nl/oss.

Samenwerkende verenigingen Overlangel-Neerloon-Keent.