Home > Nieuws > Algemene informatie over Leger des Heils ReShare

Nieuws

Algemene informatie over Leger des Heils ReShare

Wist u dat de jaarlijks door Leger des Heils ReShare ingezamelde kleding maar liefst een reductie van 80 miljoen kg CO2 en dus een verbetering van het milieu oplevert? Dat is vergelijkbaar met het rijden van maar liefst 430 miljoen autokilometers of 11.000 maal de aarde rond! Daarbij gaan de opbrengsten van een inzamelactie naar uw school of instelling, een door u gekozen doel of naar een project van het Leger des Heils in binnen- of buitenland.

Wat gebeurt er met de ingezamelde kleding?

  • De kleding wordt met zorg door ons gesorteerd en is voor een deel terug te vinden in onze tweedehands kledingwinkels. De kleding wordt daar verkocht tegen scherpe, sociale prijzen.
  • Een ander deel verkopen wij aan textielbedrijven. De opbrengst hiervan gaat naar verschillende projecten van het Leger des Heils in binnen- en buitenland.
  • Ook worden van de ingezamelde kleding noodvoorraden aangelegd voor nationale en internationale rampen en calamiteiten.
  • Tenslotte wordt gratis kleding verstrekt aan mensen in crisissituaties.

Welke projecten worden ondersteund met de opbrengsten van de kleding?
Leger des Heils ReShare ondersteunt en financiert verschillende projecten van het Leger des Heils in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden: Sociale vakanties voor mensen die daar normaal geen gelegenheid toe hebben. Tijdens deze vakanties krijgen de deelnemers alle gelegenheid om even hun zorgen te vergeten. Het project ‘Verkeerd Verbonden’ in Utrecht. Medewerkers van het Leger des Heils gaan eropuit om contacten te leggen met dak- en thuislozen die zelf vaak zorg mijden. Als deze mensen hulp nodig hebben, wordt gekeken op welke manier die het beste gegeven kan worden. In Lelystad heeft het Leger des Heils een dagtrainingscentrum voor minderjarigen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar met gedragsproblemen. Op vrijwillige basis worden zij geholpen en getraind in verschillende vaardigheden, zoals het leren onderhandelen, het omgaan met autoriteiten en het omgaan met ouders of leerkrachten. Internationale projecten van het Leger des Heils, zoals kinderhuizen in Afrika en Azië. Hulp bij rampen, zoals voor de slachtoffers van de Tsunami en de aardbeving in Pakistan.

Andere projecten van het Leger des Heils die wij ondersteunen: Dak- en thuislozen opvang. Mensen die door brand hun bezittingen zijn verloren. Mensen die door andere oorzaken de hulp van het Leger des Heils nodig hebben.

Recyclen
Duurzaamheid is voor alle partijen erg belangrijk. Daarom zoeken we voortdurend met elkaar naar mogelijkheden om de volledige keten van textielinzameling en -verwerking te optimaliseren. De eerste stappen zijn al gezet op het gebied van recycling. Dat bouwen we met nieuwe kennis en technieken steeds verder uit, zodat in de toekomst alle textiel kan worden verwerkt tot een nieuw product. Zo dienen we het milieu, want hoe meer textiel wij kunnen recyclen, hoe minder er via het huisafval in de verbrandingsoven terecht komt.

 

Meer informatie kledingcontainer